HISTÒRIA

Ací trobareu un RECULL DOCUMENTAL referent a la història de PORTELL. El que hem fet és transcriure totes les referències que anem trobant en llibres, arxius, internet, etc., i que afecten a la història del poble, bé siga perquè citen directament al poble o a alguna part d'ell, o perquè ens afecten indirectament. Per això, trobareu, per exemple, cartes de poblament d'altres pobles, però pretenem, d'aquesta manera, entendre les parts més desconegudes de la nostra història, i de la que tan poc sabem. Les transcripcions són literals, respectant la llengua amb la que es van escriure.  I les que trobeu en blau indiquen que han sigut incorporades al web recentment.

 

EDAT PEDRA

EDAT METALLS

IBERS

ROMANS

VISIGOTS

ÀRABS

s. XI

s. XII

s. XIII

s. XIV

s. XV s. XVI s. XVII s. XVIII s. XIX
s. XX s. XXI     bibliografia

SAPS D'ALGUN DOCUMENT I NO L'HAS TROBAT AL WEB? INFORMA'NS I EL POSAREM

portellweb@yahoo.es


L' ESCUT

L'escut de PORTELL ha sigut sempre el mateix? Quins antecedents tenim?

Pedra que es va trobar enterrada en l'antic Hospital. Desconeixem de quin segle és i si era l'escut d'alguna família o l'escut del poble. Es pot vore a la paret de l'Església Escut trobat en l'Arxiu Municipal de Cinctorres en un document signat pel Justícia de Portell de 1443, Arnau Freixenet (el podeu trobar al llibre de Forcall de José Eixarch, mireu en la bibliografía)

Escut que hi havia al PEIRÓ DEL MASET, davall de les escenes religioses, i que estava duplicat i alternat amb un altre familiar

Segons el geògraf MADOZ (s. XIX), el nostre escut tenia "una torre y TRES LEONES" (és cert o és una errada i volia dir "tres torrenes"?)

Escut de Portell segons SARTHOU CARRERES (s. XIX) Escut que actualment utilitza l'Ajuntament de Portell
indeterminat 1443 s.XV s.XIX  s.XIX s.XXI

BITLLETS

Petita mostra de bitllets antics.

bitllets antics bitllets de la República, vulgarment coneguts com "dels rojos" bitllets antics estrangers

Tornar

www.portell.tk