TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Galeria d'Hàbitats

           
HÀBITATS >> >> >> >> >>
A determinar a determinar Bosque de pino blanco. Rambla de Sellumbres, Rincó de l'Enjambre Els Plans Forcall Las muelas de Ares
2.-Aigües continentals [6 fotos] 3.-Vegetació arbustiva i herbàcia [17 f.] 4.-Boscos [10 f.] 6.-Roques, tarteres, glaceres, coves [2 f.] 7.-Terres agrícoles i àrees antròpiques [2 f.] 8.-Altres, i no sé quin hàbitat és [3 f.]
           
IMPACTE ESPÈCIES >> >> >> CONTAMINACIÓ IMPACTE FORESTAL
Genetta genetta 1d2 A determinar Capra pyrenaica Ailanthus altissima Basura (Font del Regatxal) Pinar
Mortalitat d'espècies [3 f.] Caça i furtivisme [1 f.] Atropellament d'animals [27 f.]* Introducció d'espècies exòtiques [4 f.]* Sòls i sistemes naturals (residus sòlids) [2 f.] Boscos i ecosistemes naturals [1 f.]
           
ALTRES >> >>      
NO A LA FRACTURA HIDRÁULICA Cartel degradado A determinar      
Notícies sobre impactes [2 f.] Altres impactes i temporals [1 f.] Joc "El Zarpazo de la Mantis" [2 f.]      
           
        Total: 83 fotos, 5 d'elles estan incloses també en altres galeries (*)

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal