+

                                                                                                   

 TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Fílum Rotifera (Rotífers; Rotíferos)

 
Regne: ANIMALIA
Fílum: ROTIFERA
Classe: ROTATORIA
Ordre: PLOIMIDA
 
Brachionidae
  Keratella quadrata
Euchlanidae
  Euchlanis dilatata
Hexarthridae
  Hexarthra fennica
Lecanidae
  Lecane bulla
  Lecane closterocerca
  Lecane luna
  Lecane lunaris
Lepadellidae
  Lepadella patella
  Lepadella sp.
Synchaetidae
  Polyarthra vulgaris
  Synchaeta pectinata
Testudinellidae
  Testudinella patina
 
         
Brachionidae Euchlanidae Hexarthridae Lecanidae >>
Keratella quadrata (cites BdB C.Val.) Euchlanis dilatata (cites BdB C.Val.) Hexarthra fennica (cites BdB C.Val.) Lecane bulla (cites BdB C.Val.) Lecane closterocerca (cites BdB C.Val.)
         
>> >> Lepadellidae >> Synchaetidae
Lepadella Polyarthra vulgaris
Lecane luna (cites BdB C.Val.) Lecane lunaris (cites BdB C.Val.) Lepadella patella (cites BdB C.Val.) Lepadella sp. Polyarthra vulgaris (cites BdB C.Val.)
         
>> Testudinellidae      
Synchaeta pectinata      
Synchaeta pectinata (cites BdB C.Val.) Testudinella patina (cites BdB C.Val.)      
         
        Total: 1 foto
        + cites del BdB
         

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal