TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Divisió Cyanobacteria (Cianobactèries; Cianobacterias): algues blaves

 
Domini: PROKARYOTA
Regne: BACTERIA
Fílium: CYANOBACTERIA
Classe: CYANOPHYCEAE
Ordre: NOSTOCALES
Família: NOSTOCACEAE
 
Espècie:

Nostoc commune

 
         
Nostocaceae        
Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault A determinar 1d2 A determinar 2d2    
Nostoc commune "A determinar 1d2" "A determinar 2d2"    
         
        Total: 3 fotos

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

* indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal