TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Regne Bacteria (Bactèries; Bacterias)

 
Domini: PROKARYOTA
Regne: BACTERIA
 
Espècie:

Indeterminada

 
Bacil; bacilo
 
         
BACTERIA        
Bacilos        
*Bacils/Bacilos        
         

La paraula "bacil" (plural "bacils") no és un mot taxonòmic sinó que s'utilitza per a donar-li nom a les bactèries que tenen forma allargada, o en forma de "vara", per tant, dins d'aquesta denominació poden trobar-se bactèries de molts grups taxonòmics diferents. Encara que la majoria són perdudicials per als humans, com la Salmonella, altres, com les que fan el iogurt, són molt beneficioses.

         
        Total: 1 foto

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

* indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal