TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Regne Fungi -Lichen- (liquens; líquenes)

           
Ordres de la Classe EUROTIOMYCETES:
           
VERRUCARIALES          
Verrucaria nigrescens ?          
Verrucariaceae [2]          
           
           
Ordres de la Classe LECANOROMYCETES:
           
ACAROSPORALES >> LECANORALES >> >> >>
Acarospora cf. cervina Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. Cladonia foliacea (Hudson) Willd. Collema multipartitum Sm. Lecanora aff. muralis (Schreb.) Rabenh. Parmelina quercina (Willd.) Vainio
Acarosporaceae [2] Candelariaceae [1] Cladoniaceae [2] Collemataceae [3] Lecanoraceae [2] Parmeliaceae [14]
           
>> >> >> >> >> >>
Peltigera sp. Physcia adscendens (fr.) Oliv. Fellhaneropsis myrtillicola (Erichsen) Sérus & Coppins ?? Psora decipiens (Hedwig) Hoffm. Ramalina fraxinea (L.) Ach. Squamarina cartilaginea
Peltigeraceae [1] Physciaceae [11] Pilocarpaceae [Byssolomatac.?] [1] Psoraceae [1] Ramalinaceae [5] Squamarinaceae [1]
           
>> >> PERTUSARIALES >>    
Lepraria sl. Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. Aspicilia calcarea (L.) Mudd Pertusaria sp.    
Stereocaulaceae [1] Telochistaceae [16] Megasporaceae [3] Pertusariaceae [1]    
           
           
Ordres de la Classe SORDARIOMYCETES:
           
ARTHONIALES LICHINALES TRICHOTHELIALES      
Dirina ceratoniae (Ach.) Fr. Synalissa symphorea Porina leptalea ?, Lichenoconium xanthoriae sobre Xanthoria parietina, Hyperphyscia adglutinata ?      
Roccellaceae [1] Lichinaceae [1] Porinaceae [1]      
           
           
**LÍQUENS (o no) a determinar: **Liquens - hàbitat
           
  Phlyctis argena (a confirmar)     Comunidad de Líquenes  
  [193 fotos]     Comunitat de liquens  
           
          Total: 457 fotos

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal