TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Divisió Myxomycota (Fongs Mixomicets; Hongos Mixomicetes)

 
Ceratiomyxaceae
  Ceratiomyxa fruticulosa
Didymiaceae
  Mucilago crustacea
Physaraceae
  Leocarpus fragilis
Trichiaceae
  Trichia cf. varia
Tubiferaceae
  Lycogala epidendrum
  Reticularia lycoperdon
  Tubifera ferruginosa
 
*Plasmodium (fase tròfica)
  *Espècie indeterminada
 
 
Espècies amb cites al BdB
(banc de la Generalitat Val.)
Liceaceae
  Licea parasitica
 
         
Ceratiomyxaceae Didymiaceae Physaraceae Trichiaceae Tubiferaceae
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. 1899 Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg. 1780 Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. 1875 Trichia cf. varia (Pers.) Pers. 1794 Reticularia lycoperdon Bull.,
Ceratiomyxa fruticulosa (Sª de Gúdar) n Mucilago crustacea [6] n Leocarpus fragilis [2] n Trichia cf. varia n Reticularia lycoperdon n
         
>> >> *Plasmodium    
Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 1829 Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. 1791 Plasmodios    
Lycogala epidendrum n Tubifera ferruginosa n *Plasmodi (sp. indet.) [4] n    
         
        Total: 17 fotos

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] espècies fotografiades fora de la comarca (no les comptem) / especies fotografiadas fuera de la comarca

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal

n Comestible (no fiar-se!!)  n Sense interés culinari   n Tòxica o verinosa