TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Gymnospermae (Gimnospermes; Gimnospermas)

 
Cupressaceae
  Juniperus communis
  Juniperus oxycedrus
  Juniperus phoenicea
  Juniperus thurifera
  Juniperus x herragudensis
  *Juniperus sp.
Pinaceae
  Pinus halepensis
  Pinus nigra
  Pinus sylvestris
  *Pinus sp.
Taxaceae
  Taxus baccata
 
 
CULTIVADES:
Cupressaceae
  Cupressus arizonica
  Cupressus sempervirens
 
         
Cupressaceae >> >> >> >>
Juniperus communis L. Juniperus oxycedrus L. Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea Juniperus thurifera Juniperus phoenicea x Juniperus sabina
Juniperus communis (ginebre) [11] Juniperus oxycedrus (ginebre) [26]* Juniperus phoenicea (savina) [17]* Juniperus thurifera (tarabina) [8]* Juniperus x herragudensis (híbrid) [3]
         
>> Pinaceae >> >> Taxaceae
Juniperus sp. Pinus halepensis Mill. Pinus nigra J.F. Arnold Pinus sylvestris L. Taxus baccata L.
*Juniperus sp. [3]* Pinus halepensis (pi blanc) [5] Pinus nigra (pi negral) [14]* Pinus sylvestris (pi albar, pi roig) [35]* Taxus baccata (teix) [6]*
         
Carpeta Trabajo        
Cupressus ?        
"Cupressus?"        
         
  Altres espècies, CULTIVADES:  
         
Cupressaceae        
Cupressus arizonica Greene Cupressus sempervirens L.      
Cupressus arizonica (xiprer; ciprés) [5] Cupressus sempervirens (xiprer; ciprés) [5]      
         
        Total: 139 fotos

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[m] és el número de fotos incloses en les galeries de "cultivades" / número de fotos incluidas en les galerías de "cultivadas"

* indica que hi ha alguna foto d'alguna altra galeria / indica que hay alguna foto de alguna otra galería

* indica que hi ha alguna espècie pendent de confirmació / indica que hay alguna especie pendiente de confirmación

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal