TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Molses i hepàtiques; Musgos y hepáticas

           
Divisió BRYOPHYTA (Briòfits; Briófitas): Molses; musgos
Ordres:          
BRYALES GRIMMIALES HYPNALES ORTHOTHRICHALES POTTIALES  
Bryum sp Grimmia sp Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Orthotrichum cupulatum Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.  
Bryaceae [1] Grimmiaceae [2] Hypnaceae [0]* Orthotrichaceae [2] Pottiaceae [3]  
           
           
Divisió MARCHANTYOPHYTA (Marcantiòfites; Marcantiófitas): Hepàtiques; hepáticas
           
MARCHANTIALES PORELLALES        
Riccia sp. Frullania dilatata (L.) Dumort.        
Ricciaceae [1] Frullaniaceae [1]        
           
           
  **Molses i hepàtiques a determinar:  
           
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar Syntrichia ruralis ?
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "Syntrichia ruralis?"
           
A determinar A determinar A determinar Grimmia 1d2 Grimmia 2d2 A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "Grimmia 1d2" "Grimmia 2d2" "A determinar"
           
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar"
           
          Total: 43 fotos
          +2 del BdB
           

[blau] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal