TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Molses i hepàtiques; Musgos y hepáticas

           
Divisió BRYOPHYTA (Briòfits; Briófitas): Molses; musgos
Ordres:          
BRYALES GRIMMIALES HYPNALES >> ORTHOTHRICHALES POTTIALES
Bryum sp Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleish. Orthotrichum anomalum Hedw. Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.
Bryaceae [1] Grimmiaceae [2] Hypnaceae [0] Thuidiaceae [1] Orthotrichaceae [2] Pottiaceae [2]*
           
           
Divisió MARCHANTYOPHYTA (Marcantiòfites; Marcantiófitas): Hepàtiques; hepáticas
           
MARCHANTIALES PORELLALES        
Riccia sp. Frullania dilatata (L.) Dumort.        
Ricciaceae [1] Frullaniaceae [1]        
           
           
  **Molses i hepàtiques a determinar:  
           
A determinar A determinar A determinar A determinar Syntrichia ruralis ? A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "Syntrichia ruralis?" "A determinar"
           
A determinar A determinar A determinar      
"A determinar" "A determinar" "A determinar"      
           
          Total: 37 fotos
          +2 del BdB
           

[blau] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal