TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Fílum Annelida (Anèl·lids; Anélidos): furgues i sangoneres; lombrices y sanguijuelas

 
Regne: ANIMALIA
Fílum: ANNELIDA
Classe: OLIGOCHAETA
 
Hormogastridae
  Hormogaster sp.
Lumbricidae
  Allolobophora chlorotica
  Aporrectodea caliginosa
  Aporrectodea rosea
  Aporrectodea trapezoides
  Dendrobaena byblica
  Dendrodrilus subrubicundus
  Eiseniella tetraedra
  Lumbricus friendi
  Octodrilus complanatus
  Octodrilus transpadanus
  Octolasion lacteum
 
         
Hormogastridae Lumbricidae >> >> >>
Heraclescolex molleri ? 1 de 3 Allolobophora chlorotica Aporrectodea trapezoides
Hormogaster sp. (del Montsià) Allolobophora chlorotica (cites BdB C.Val.) Aporrectodea caliginosa (cites BdB C.Val.) Aporrectodea rosea (cites BdB C.Val.) Aporrectodea trapezoides (cites BdB C.Val.)
         
>> >> >> >> >>
Eiseniella tetraedra Octodrilus complanatus
Dendrobaena byblica (cites BdB C.Val.) Dendrodrilus subrubicundus (cites BdB C.Val.) Eiseniella tetraedra (cites BdB C.Val.) Lumbricus friendi (cites BdB C.Val.) Octodrilus complanatus (cites BdB C.Val.)
         
>>        
     
Octodrilus transpadanus (cites BdB C.Val.) Octolasion lacteum ssp. gracile (cites BdB C.Val.)      
         
         
  **ANNELIDA a determinar:  
         
A determinar 1d3 A determinar 2d3 A determinar 3d3 a identificar A determinar
"A determinar 1d3" (sangonera) "A determinar 2d3" (sangonera) "A determinar 3d3" (sangonera) "A identificar" "A determinar" (furga)
         
A determinar A determinar Scherotheca sp u Hormogaster sp.    
"A determinar" (furga) "A determinar" (furga) "Scherotheca sp u Hormogaster sp." (furga)    
        Total: 9 fotos
        + cites del BdB
         

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal