TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Subfílum Myriapoda (Miriàpodes; Miriápodos): milpeus; ciempiés

         
Classe CHILOPODA  

Ordres:

       
Himantariidae Lithobius sp. Scolopendra cingulata Latreille, 1829 Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)  
GEOPHILOMORPHA [0]* LITHOBIOMORPHA [1]* SCOLOPENDROMORPHA [2]* SCUTIGEROMORPHA [1]*  
         
         
  Classe DIPLOPODA
         
  A determinar a identificar A determinar Polyxenus sp
  GLOMERIDA [1] JULIDA [50 f.] POLYDESMIDA [7 f.] POLYXENIDA [1]
         
         
  Classe SYMPHYLA  
         
    A determinar 2d2    
    Ordre INDET. [2 fotos]    
         
        Total: 108 fotos
        + cites del BdB
         

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal