TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Subfílum Myriapoda (Miriàpodes; Miriápodos): milpeus; ciempiés

       
  Classe CHILOPODA  

Ordres:

     
Himantariidae A determinar Scolopendra cingulata Latreille, 1829 Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)
GEOPHILOMORPHA [1]* LITHOBIOMORPHA [1]* SCOLOPENDROMORPHA [2] SCUTIGEROMORPHA [1]
       
       
  Classe DIPLOPODA  
       
A determinar a identificar A determinar Polyxenus sp
GLOMERIDA [0]* JULIDA [72 fotos] POLYDESMIDA [10 fotos] POLYXENIDA [1]
       
       
  Classe SYMPHYLA  
       
  A determinar 2d2  
  Ordre INDET. [4 fotos]  
       
      Total: 151 fotos
      + cites del BdB
       

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal