TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Classe Arachnida (Aràcnids; Arácnidos): àcars, caparres, aranyes, etc.; ácaros, garrapatas, arañas, etc.

         
  Classe ARACHNIDA  

Ordres:

       
Argiope bruennichi Nelima Neobisium (Neobisium) sp. Buthus occitanus Gluvia dorsalis
ARANEAE [104]* OPILIONES [10]* PSEUDOSCORPIONES [1]* SCORPIONES [1] SOLIFUGAE [0]
         
         
  Infraclasse ACARI (àcars; ácaros):  
Ordres:        
Trombidiidae Gamasida Dermacentor reticulatus Oribatida  
ACTINEDIDA [8+3]* GAMASIDA [0]* IXODIDA [6] ORIBATIDA [0]  
         
         
  **Infraclasse ACARI, a determinar:  
           
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar 1d2 A determinar 2d2
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar 1d2" "A determinar 2d2"
           
A determinar A determinar 1 de 2. A Determinar 2 de 2. A determinar A determinar 1d6 A determinar 2d6
"A determinar" "A determinar 1 de 2" "A determinar 2 de 2" "A determinar" "A determinar 1d6" "A determinar 2d6"
           
A determinar 3d6 A determinar 4d6 A determinar 5d6 A determinar 6d6 A determinar A determinar
"A determinar 3d6" "A determinar 4d6" "A determinar 5d6" "A determinar 6d6" "A determinar" "A determinar"
           
A determinar A determinar        
"A determinar" "A determinar"        
           
          Total: 1929 fotos
          + cites del BdB
           

[blau/azul] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal