TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Fílum Mollusca (Mol·luscs, Mol·luscos; Moluscos)

           
  Classe GASTROPODA  
           
Iberus alonensis Physella acuta Arion intermedius
Caragols terrestres; caracoles de tierra [65]* Caragols d'aigua dolça; caracoles de agua dulce [6]* Llimacs; limacos, babosas [10]*
           
           
  Classe BIVALVIA  
           
    Musculium lacustre    
    Petxines d'aigua dolça; bivalvos de agua dulce [3]    
           
           
 

**Phylum MOLLUSCA a determinar:

 
           
1 de 2 2 de 2 A determinar A determinar 1d2 A determinar 2d2 A determinar
"1 de 2" "2 de 2" "A determinar" "A determinar 1d2" "A determinar 2d2" "A determinar"
           
A determinar 1d2 A determinar 2d2 A determinar A determinar 1 de 2 A determinar 2 de 2 A determinar 1d2
"A determinar 1d2" "A determinar 2d2" "A determinar" "A determinar 1 de 2" "A determinar 2 de 2" "A determinar 1d2"
           
A determinar 2d2 Truncatellina Truncatellina Truncatellina Truncatellina Truncatellina
"A determinar 2d2" "Truncatellina" "Truncatellina" "Truncatellina" "Truncatellina" "Truncatellina"
           
Truncatellina A determinar 1d3 A determinar 2d3 A determinar 3d3 A determinar A determinar
"Truncatellina" "A determinar 1d3" "A determinar 2d3" "A determinar 3d3" "A determinar" "A determinar"
           
A determinar Lehmannia valentiana ? Lehmannia valentiana ? a determinar 1 de 3 a determinar 2 de 3 a determinar 3 de 3
"A determinar" "Lehmannia valentiana?" "Lehmannia valentiana?" "A determinar 1 de 3" "A determinar 2 de 3" "A determinar 3 de 3"
           
a identificar          
"A identificar"          
           
          Total: 934 fotos

[blau] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

* indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal